Ervaringsdeskundige interventie ondersteuning

Wat is ervaringsdeskundige interventie ondersteuning?

Mannen met agressieproblematiek ervaren dat de benadering door instanties, na escalatie, onvoldoende is ingericht op hun behoeften. Er is een gevoel van onbegrip en wantrouwen, vooral wanneer partner en kind(eren) uit beeld zijn geraakt. Tijdens deze onzekere periode is het van belang dat ook deze mannen zich gehoord voelen en weten waar ze met hun vragen en frustraties terecht kunnen. Waar tijd is om vanuit wederkerigheid naar de andere kant van het verhaal te luisteren en om vragen te beantwoorden.

Ervaringsdeskundige Interventie Ondersteuning biedt de mogelijkheid door mee te gaan met de betrokken instantie(s) tijdens bezoeken of afspraken. Ook kunnen professionals 'plegers' doorverwijzen naar De Pleger In Ons via telefonisch contact.

"Door vroegtijdig inzetten van ervaringsdeskundige interventie ondersteuning kan toekomstige escalatie worden voorkomen."

Buiten de kaders denken

Ervaringsdeskundige Interventie Ondersteuning werkt buiten de bestaande kaders en heeft binnen het project meer aanbod waardoor wachtlijsten capaciteitsproblemen bij hulpverleningsorganisaties worden ontlast. Zij voorziet in de behoefte van laagdrempeligheid en bewustwording om zo 'plegers' de eerste stappen richting verdere hulpverlening te laten maken en meer vertrouwen te krijgen.

"Gelijkwaardigheid creëren door middel van compassie speelt een enorme rol tijdens het herstelproces"