Workshop voor professionals

Direct aanmelden

Workshop voor professionals

Hulp bij huiselijk geweld is in eerste instantie gericht op de slachtoffers en het bieden van veiligheid. In een crisis is dat helpend maar voor structurele veiligheid is meer nodig dan het wegnemen van onveiligheid. Om (weer) een gezonde balans te vinden in een gezin, is het nodig om ieder lid van een gezin te horen en te zien. Een logisch verhaal maar voor degene die als pleger wordt aangemerkt, nog vaak erg onrechtvaardig. De Pleger In Ons organiseert een workshop speciaal voor hulpverleners.

De hulpverlener meerzijdig partijdig

Als hulpverlener is je positie ‘meerzijdig partijdig’. Om die plaats goed in te kunnen nemen is het belangrijk om meer te weten over het perspectief van degene die als pleger gezien wordt. Tijdens de workshop komen de volgende casussen aan bod:

Wat zijn de onbewuste redenen om in een geweldsituatie te blijven?

Waarom wordt hulp vaak niet aanvaard?

Wat heeft de pleger nodig?

"Tijdens de workshop ontdek je het perspectief van een pleger van geweld en krijg je meer begrip in handvatten om meerzijdig partijdig te kunnen zijn."

De houding van een hulpverlener

Weet jij wat jouw (onbewuste) houding is naar een pleger? Durf jij hierbij naar jezelf te kijken? Om een pleger te bereiken en vertrouwen te geven is het belangrijk hoe jij een pleger tegemoet treedt. Tijdens de workshop komen de volgende items aan bod:

Wat doet het met jou wanneer je contact hebt met iemand die geweld heeft gebruikt?

Hoe benader jij iemand die geweld heeft gepleegd?

Wat kun jij met jouw houding?