Wat biedt een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen staan naast je en bieden ondersteuning met dat wat nodig is om het leven tijdens of na geweld opnieuw op te bouwen. Hun aanwezigheid biedt hoop en zicht op een geweldloze toekomst. In een gesprek bieden ze steun als je worstelt met thema’s zoals schuld en schaamte, herstel en terugval. Zij kunnen dit in aanvulling doen op de hulp die jij krijgt van een maatschappelijk werker.